Aarhus Universitets segl

2023

Helene Hauschultz

Cand.scient. Helene Hauschultz forsvarer fredag den 24. januar 2023, kl 11:15 sin ph.d.-afhandling The Reach of Manifold Learning – Uniqueness Bounds for Latent Representations ved et offentligt forsvar i Koll G3 (1532.218), Institut for Matematik.

Mange metoder indenfor maskinlæring er inspireret af begreber fra den abstrakte matematiks verden. I løbet af sit ph.d.-studium har Helene Hauschultz undersøgt hvordan matematikkens teorier om geometri kan forklare og forbedre maskinlæringsmetoder. Når man undersøger maskinlæring matematisk finder man mange nye udfordringer der ikke er beskrevet. Specielt har hun kigget på det der kaldes dimensionsreduktion, hvor et datasæt med mange variable reduceres til færre variable. Det viser sig at det kan vises matematisk at der i sådanne tilfælde ikke findes et entydigt bedste valg af færre variable. Denne udfordring er ikke beskrevet før, og de opnåede forskningsresultater bidrager til både at forstå og løse problemet.

Siyu Fu

Cand.scient. Siyu Fu forsvarede tirsdag den 10. januar 2023, kl 10:00 sin ph.d.-afhandling The transition from science popularization to science communication in China ved et online forsvar (for at modtage et link til forsvaret kontakt Matthias Heymann matthias.heymann@css.au.dk).

Under sine ph.d.-studier forskede Siyu Fu i overgangen fra videnskabspopularisering til videnskabskommunikation i Kina. Tre emner udforskes for at præsentere denne overgang: En gruppe videnskabsmænd i historie og videnskabsfilosofi (HPS) i Kina, der fremmede overgangen. En social bevægelse, der koncentrere sig om naturhistorie. Og den nyeste kinesiske borgervidenskab (CS).

Det videnskabelig populariseringskoncept forbliver dominerende på trods af bestræbelser på at fremme en overgang til videnskabskommunikation i Kina. Afhandlingen viser, at det kan være problematisk at oversætte vestlige STS og videnskabskommunikationsbegreber til en kinesisk kontekst.

Oversættelsesprocessen involverer en konceptuel gensamling af ideer og praksis for at tilpasse dem til nye kontekster. Ydermere skal den påtænkte overgang finde sted i et politisk og kulturelt miljø, der ikke er helt afstemt efter implikationen af vestlige modeller for videnskabskommunikation.